Jaarrekening en fiscale aangiften

Ook op het gebied van de jaarrekening, diverse fiscale aangiften en overige belastingen ben je bij Team Hulshof aan het juiste adres.

Jaarrekening

De term “accountant” is een beschermde naam en mag alleen gebruikt worden door accountants die staan ingeschreven bij Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Een accountant geeft bij een jaarrekening een accountantsverklaring af. Naarmate de gebruiker van de jaarrekening (bijvoorbeeld de bank of gemeente), meer zekerheid wil hebben over de jaarcijfers zal er een hogere accountantsverklaring worden gevraagd. Veelal volstaat echter de laagste verklaring, de zogenaamde “samenstellingsverklaring”. In overleg met jou stellen wij vast welke verklaring voor jou volstaat. Wij plannen in overleg met jou wanneer de jaarcijfers gereed dienen te zijn, echter de uitkomst van de jaarcijfers mag geen verrassing meer zijn, omdat wij tussentijds al informeren over de resultaten. De jaarcijfers ontvang je in digitale vorm.

Fiscale aangiften

De aangiften omzetbelasting en loonheffingen, zijn uitvloeisels van de verwerking van de financiële- en loonadministratie en komen hier verder niet aan bod, behalve dat je daar natuurlijk altijd vragen over kunt stellen. Maar helaas heb je als belastingplichtige nog met meer belastingen te maken.

Inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting is in feite de optelsom van alle inkomsten uit dienstbetrekking, winst uit onderneming (bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma) en overige inkomsten, rekening houdend met bedragen die weer van je inkomen mogen worden afgetrokken. Ook de winst uit aanmerkelijk belang (als je bijvoorbeeld aandeelhouder bent in een besloten vennootschap) wordt in deze aangifte betrokken, alsmede de eventuele heffing over je vermogen. Ben je in loondienst? Dan wordt er al loonheffing ingehouden op het inkomen. Geniet je winst uit onderneming, dan zal er vaak een voorlopige aanslag worden aangevraagd, ter voorkoming van verrassingen achteraf. Periodiek checken we of de voorlopige aanslag nog juist is vastgesteld en of een aanpassing gewenst is. Uiteraard altijd in overleg.

Vennootschapsbelasting

Ondernemers komen met vennootschapsbelasting in aanraking als zij aandeelhouder zijn in een besloten vennootschap. Echter een vereniging of stichting kan ook vennootschapsbelastingplichtig zijn. Naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen zijn altijd vennootschapsbelasting plichtig. Hiervan dient een digitale aangifte gedaan te worden, waarmee wij je uiteraard graag van dienst zijn. Ook hier houden wij rekening met fiscale regelgeving, om voor jou zo tot een juiste aangifte te komen. Een voorlopige aanslag zal worden aangevraagd op basis van de winstverwachting in het jaar. Tussentijds kan deze in overleg worden bijgesteld. Ook dit checken wij weer periodiek.

Overige belastingen

De meest voorkomende belastingen zijn verder de dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en kansspelbelasting. Heb je een vraag, schroom deze dan niet te stellen! Neem gerust contact met ons op.


Reviews

Team
Hulshof
B.V.

Google Reviews
4.5